GIC (N) Skaujenta's Ædda


7 år 5 månader


4 år 4 månader


3 1/2 år
2 år 6 månader

(N) Skaujentas Ædda
(N) Skaujentas Ædda1 år 5 månader


1 år 3 månader
1 År

(N) Skaujenta's Aedda
(N) Skaujenta's Aedda
(N) Skaujenta's Aedda(N) Skaujenta's Aedda

7 månader

SC S*Lizztrix Amber
12 veckor


9 veckor


3 veckor


1 dagFöregående


Webmaster: Iréne Jönsson